Kjøp og salg

 
Her kan medlemmer selv legge ut annonser om Morgan, biler, deler etc. Kontakt en i styret for brukernavn og passord. Det er bare redaktøren som kan slette annonsen.
Hvilke annonser ønsker du å se?
Alle
Stor koffert
05.05.2019
 
2 eldre større kofferter med gardrobe innredning. En brun med mål (80 x 47 x 26) cm pris kr 750,-. En sort med mål (77 x 48 x 28) cm pris kr 500,-.
Navn:   Claus Lund
Telefon:  90572511
E-post:  hecl.lund@gmail.com
25-års jubileumsbadge
22.06.2018
 
Klubben vår fyller 25 år i år og det har styret besluttet å markere med å få laget en jubileumsbadge. Den er designet av Ketil Storvik og symboliserer norske fjorder (Fjordmog) og en av våre viktigste næringsveier, fisk. Badgen koster kr. 775,- og kan bestilles på e-post jvhansen@online.no eller kirsti@bnturbin.no
Navn:   Norsk Morgan Klubb v/kasserer
Telefon:  90590519
E-post:  jvhansen@online.no