Om Norsk Morgan Klubb

Norsk Morgan Klubb ble stiftet i februar 1993 i Monte Carlo. Klubben har ca. 300 medlemmer, som representerer rundt 80 prosent av de om lag 400 bilene som finnes i Norge i dag.

Klubbens styre består av president, webredaktør, kasserer og to styremedlemmer. I tillegg sitter klubbens LMK-kontakt som vararepresentant i styret. Representanter for Vestmog og Sørmog kan også sitte i styret.
President siden 2011 har vært Petter Ellefsen.

Klubben er primært ment å være et sosialt samlingspunkt for Morganeiere og andre som er interessert i bilmerket. Gjennom året arrangeres en rekke turer og møter. Vinterfesten avholdes normalt i februar, og da hedres de som har gjort en spesiell innsats siste året. Ellers starter sesongen gjerne i slutten av april med Kulturell Pølsesamling, vi har hovedsamlingen MOG som går over en langhelg i mai/juni, jentene har sin egen Bertetur i august, og vi avslutter sommersesongen med Trebilfestivalweekenden i månedsskiftet august/september.

Klubbens formål er også å fremme en god bilkultur samt bidra til å oppspore, erverve, restaurere og bevare Morganer.
 
I tillegg har vi faste treff på Frognerseteren siste mandag hver måned fra april til og med oktober, lokale bilturer, og i løpet av vinteren flere klubbmøter. Sørmog (Sørlandet) og Vestmog (Bergensområdet) har sine egne lokale arrangementer.

Klubben er tilsluttet LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber), og kan tilby medlemmene LMK's gunstige forsikringsordninger.
 
The Sliding Pillar er klubbens medlemsblad. Det kommer normalt ut tre ganger i året. I bladet finnes historier og bilder fra klubbens arrangementer, teknisk stoff, annonser og annet smått og stort om Morgan.
Klubben har til salgs håndlaget badge (grillmerke).

Bli medlem her: Innmeldingsskjema
Ta kontakt med presidenten for ytterligere informasjon: kuntsplace@hotmail.com

 
 
loader