Medlemskontingenten for 2016

Medlemskontingenten for 2016 ble fastsatt til kr. 500 på generalforsamlingen i 2015.
Vi har tatt i bruk www.styreweb.com som Medlemskartotek i Norsk Morganklubb.
Programmet er nettbasert og er et veldig tidsbesparende og brukervennlig verktøy. Alle kontingentene kan sendes ut på en gang og programmet holder kontinuerlig oversikt over hvem som har betalt. Det forutsetter at vi bruker KID når vi betaler, så vi oppfordrer alle til å bruke KID.
Medlemskontingenten for 2016 ble sendt ut på e-post den 7. januar.
Avsender var Styreweb – Norsk Morgan Klubb og Emne var Medlemskontingent 2016 Fornavn Etternavn

Det har vært et problem at for noen har denne e-posten blitt borte i SPAM-filter eller havnet i Rotemappen.
Det ble derfor sendt ut en SMS til alle som ikke hadde betalt pr. 20.02.16.

Det er fortsatt noen som ikke har betalt. Det vil snart bli sendt ut purringer og da vil det påløpe purregebyr.
Dersom du ikke finner e-post eller sms, skyldes det at vi har feil e-post adresse eller telefon nummer. Da kan dere sende e-post til kasserer@fjordmog.no

Vi ønsker å ha et så oppdatert medlemsregister som mulig, så hvis dere har fått ny:
- Adresse
- Nytt telefon nummer
- E-postadresse
Er det fint om dere sender melding om det til kasserer@fjordmog.no
 
 
loader