Medlemskap

Medlemskap i klubben koster kroner 700 per kalenderår.

Medlemskapet registreres med en gang innbetalingen er gjort til klubbens kto nr: 0532.12.73671 (ikke bruke Vipps)

Merk innbetalingen “Nytt medlemskap og navn”.

Fyll også ut innmeldingsskjemaet her så detaljert som mulig og med riktig adresse. Alle felter merket med stjerne må fylles ut.

Norsk Morgan Klubb har i dag 310 medlemmer fordelt over hele landet. På Sørlandet, i Midt-Norge, i Mjøs- og Oslo-området og i i Bergen er det lokale nettverk av Morganister. Klubbens styre arbeider vederlagsfritt og velges på Generalforsamlingen.  Styret består av president, kasserer, redaktør, turkoordinator, to styremedlemmer og en vararepresentant. Styret møtes ca. 8 ganger i året. 

Morganister er ulike. Noen liker å skru eller å kjøre billøp, noen vil dra i flokk og følge på tur til kjente eller nye steder, eller utforske verden på egen hånd. Mange er med for det gode miljøet i klubben hvor de har fått mange venner, og atter andre er med for å prate med likesinnede om oppgraderinger, dekk eller andre ting. Norsk Morgan Klubb har noe å tilby de fleste.

Norsk Morgan Klubb tilbyr deltakelse i en rekke med aktiviteter hvor også de som ønsker å leke med bilen under trygge forhold, får anledning til det. Vi har klubbmøter i den kalde og mørke årstiden.  

Vinterfesten arrangeres i slutten av januar, Kulturell pølsesamling siste lørdag i april, MOG i mai eller juni, Bertetur i august Trebilfestivalen i første helg i september og Gutten på tur i september/oktober. Dette er de faste turene i klubbens regi. (MOG er en forkortelse for Morgan Owners Group).

Ved siden av websiden Fjordmog.no, gir klubben ut magasinet Sliding Pillar to ganger årlig samt kalender. Mange medlemmer følger også Norsk Morgan Klubb på Facebook.

Fremfor alt er Norsk Morgan Klubb for entusiaster av biler med Morganlogo i fronten.  Et medlemskap i klubben gir særdeles god valuta for medlemsavgiften. Norsk Morgan Klubb har en stolt historie fra 1993 da målsettingen om å komme helskinnet fra Oslo til Monaco i Rally Monte Carlo i en Morgan lyktes. Historien er klubbens ryggrad og danner bakteppe for klubben slik den er i dag.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Norsk Morgan Klubb!

 

Innmeldingsskjema

Bruk skjema for innmelding