Kalender

Oversikt over turer og andre aktiviteter i regi av klubben finnes i kalenderen (terminlisten). Vi har dessverre måttet avlyse samtlige arrangementer våren 2020 grunnet Covid-19, men Berteturen og Trebilfestivalen i august og september gjennomføres etter planen.

Alle påmeldingsavgifter betales til turkonto: 1503 23 78991

Vipps er upraktisk for oss da det vanskeliggjør å få en god oversikt over påmeldte. Så ikke bruk Vipps!

Husk å skrive navn på den/de påmeldte og hvilken tur påmeldingen gjelder!